โครงการสัมมนาวิชาการ ฝรั่งเศส-แม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 5 เรื่อง “พลังงานพืช: พลังงานในอนาคต?”

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศการสัมนนา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 27 สิงหาคม 2552
   
   
   
   
   
   
   
   
ภาพบรรยายกาศลงพื้นที่ศึกษาดูงานพืชพลังงาน วันที่ 28 สิงหาคม 2552
   
   
   
   

........................................................................

 

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846