การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฝรั่งเศส
ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2549

 

ร่วมเจรจากับมหาวิทยาลัยมองแปลลิเย่ร์ 3

 

ที่ Balaruc-les-Bains

 

ที่ CIRAD
ที่มหาวิทยาลัย Lyon1

 

กับอาจารย์มหาวิทยาลัยลาโรแชล
 ดูงานเรื่องการสอนภาษาสำหรับคนต่างชาติ

 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยลาโรแชล

 

กับทีมวิจัยของ Prof.Allaf

 

อาจารย์สุรพงษ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำลังทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลาโรแชล

....................................................................

 

 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846