พัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ

 

4 พฤศจิกายน 2545 - 3 พฤศจิกายน 2548

อาจารย์ศรัณยา ศรีสุวรรณ

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยปารีสใต้ศูนย์ออร์เซ่ย์

ชื่อโครงการ: Origin and evolution of sweet potato (Ipomoea batatas) and its wild relatives

ผู้วิจัย:
Saranya Srisuwan, Darasinh Sihachakr, Sonja Siljak-Yakovlev
Ecologie, Evolution, Systématique, UMR CNRS 8079, Université Paris Sud, Bat.360, 91450 Orsay Cedex, France

แนวทางงานวิจัย:
Sweet potato (Ipomoea batatas), a hexaploid species (2n=6x=90), is an important food crop. The origin of its polyploidy and the genome evolution are still being discussed. The relationship among closely related species, or diploid (2n=2x=30) parental candidates (I. trifida, I. triloba, I. leucantha, I. tiliacea and I. setosa) has been investigated by using molecular markers. However, molecular-cytogenetic analysis is lacking through those investigations. In this study, the new data concerning karyotype and genome size of those species are reported. The genome size of hexaploid I. batatas (3.45 pg) was about three times as high as that of diploid species (1.17pg). The fluorochrome banding was used to determine GC rich DNA regions, the fluorescence in situ hybridization (FISH), the number and position of 18S-26S and 5S rDNA loci, and the silver staining, to study NORs activity. Those chromosome markers were found effective to distinguish the karyotype of 5 diploid species and two varieties of I. batatas. Moreover, the close relationship between I. trifida and I. batatas has been demonstrated upon analysis of molecular-cytogenetic characteristics.
_____________________________________________

 

1 เมษายน 2546 - 31 มีนาคม 2549

อาจารย์สุรพงษ์ อุตมา

อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้าน Computer science ณ มหาวิทยาลัยลาโรแชล

ชื่อโครงการ: Application of indexing techniques for preservation of ancient graphical heritages

ผู้วิจัย:
Surapong Uttama
University of La Rochelle, France

แนวทางการวิจัย:
Participating in a joint project called "MADONNE" (Masse de Données issues de la Numérisation du patrimoine), this project has the objective of protection and valuation of patrimonial data, particularly ancient graphical documents. The framework of this study is to determine the signatures of ancient graphical images, especially graphical drop caps (namely lettrines in French), in order to calculate their visual summaries. The calculated signatures on these images will bring about the indexing system which will allow users to navigate and retrieve valuable information from the image database.
The preliminary papers, namely Top-down segmentation of ancient graphical drop caps: lettrines and Ancient graphic documents characterization are published in the Sixth IAPR International Workshop on Graphics Recognition (GREC2005) on August 25-26, 2005 at Hong Kong.
http://www.cs.cityu.edu.hk/grec2005/
_____________________________________________


กรกฎาคม 2546

อาจารย์ณัฐพรพรรณ อุตมา

อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ University of Nantes, France

ชื่อโครงการ: Foreign Direct Investment in ASEAN Countries

ผู้วิจัย:
Nathapornpan Uttama
University of Nantes, France

แนวทางการวิจัย:
This thesis aims to analyze the foreign direct investment (FDI) in host country i.e. ASEAN with three main addressed issues: (1) how can the host countrys characteristics explain the home-country multinational enterprises (MNEs) activity? (2) How does the pattern of investment inflow change over time? (3) What effect should host country have from FDI inflow?
The preliminary draft, namely Foreign Direct Investment in ASEAN Countries: An Empirical Investigation is presented in the seventh annual conference of European Trade Study Group (ETSG) on September 8-10, 2005 at Dublin, Ireland.
http://www.etsg.org/etsg_web/etsg_admin/ETSG2005 Programme, Final.htm

..........................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846