นักศึกษาฝึกงาน

 Miss Laetitia  MATHIEU
Trainee
March 22nd, 2006 - September 21st, 2006

......................................................

Miss Clémence REGAUD
Trainee Teacher of French
October 1st, 2005 June 30th, 2006
Phone: 0-5391-6845
E-mail: clemregaud@hotmail.com

......................................................

Miss Céline  ROLLET
Trainee
May 1st, 2006 July 31th, 2006
Phone: 0-5391-6845
E-mail : Celine_roller@yahoo.com

 

Miss Swantje HOLST
Trainee
April 19 th, 2006 July 18th, 2006
Phone: 0-5391-6847
E-mail : Swantjeholst@hotmail.com


Mr. Kiarttichatra  Intarungsee
Trainee
December 1st, 2008 Juen 30 th, 2009
E-mail : tridsadee_sanook@hotmail.com

....................................................
 
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846